Reactie op bewering van bisschop Karel Choennie

Bron: Starnieuws
24 juli 2017- 7:54 PM

Standpunt VVEPS: ‘De Vereniging van Volle Evangelie en Pinkster-Gemeenten en Bedieningen in Suriname (VVEPS)’ wenst bij deze de volgende reactie te geven op grond van het stuk van maandag 17 juli j.l.op Starnieuws onder de kop Bisschop Choennie verbreedt draagvlak voor verzoening.In dit bericht is door Bisschop Choennie beweerd, dat hij heeft aangeklopt bij de Volle Evangelie Kerken voor zijn voorgenomen Nationale verzoening in Suriname. Als officiële vertegenwoordiging van de Volle Evangelie Kerken wensen wij van het bestuur van de VVEPS aan te geven dat zulks een benadering nooit heeft plaats gehad. Bij …

Bericht: >Reactie op bewering van bisschop Karel Choennie

wojo.nl suriname

wojo.nl suriname 1Ontwerp en uitvoering: O. van Ctaw
Onder auspiciën van:
Suriname.NU -(Anda Suriname) en Wojo.nl