RKBO hanteert forse ouderbijdrage komend schooljaar

Bron: Dagblad Suriname
24 juli 2017- 10:05 PM

Het Rooms Katholiek Bijzonder Onderwijs Suriname (RKBO) heeft onlangs meegedeeld dat het genoodzaakt is om de ouderbijdrage te herintroduceren als gevolg van het uitblijven van de subsidies. Dit heeft RKBO middels een schrijven op 21 juli 2017 kenbaar gemaakt aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van de RKBO-scholen. Uit het schrijven blijkt dat er in het leerjaar 2016-2017 helemaal geen overmakingen hebben plaatsgevonden vanuit de overheid om het onderwijsproces op de voornoemde school financieel te ondersteunen. Dit is tevens het derde achtereenvolgend jaar dat deze situatie zich voordoet, waardoor de schoolleiders en de onderwijsgevenden uit eigen middelen schoolbenodigdheden moeten aanschaffen. …

Bericht: >RKBO hanteert forse ouderbijdrage komend schooljaar

wojo.nl suriname

wojo.nl suriname 1Ontwerp en uitvoering: O. van Ctaw
Onder auspiciën van:
Suriname.NU -(Anda Suriname) en Wojo.nl